Archiv - ročník 2014

Zpět na přehled článků

Optimální parametry dobývací techniky pro konkrétní podmínky

doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D., Ing. Tomáš Hapla, Ing. Tomáš Neumann

Abstrakt

U procesu mechanického rozpojování nerostných surovin je vyžadováno přivedení určitého množství energie, která je spotřebována k oddělení třísek (elementárních kusů) horniny od horninového masivu. Tímto procesem je dán celý cyklus dobývání užitkového nerostu. Minimální energetické náročnosti procesu rozpojování se dosáhne především správným výběrem pracovního nástroje a volbou optimální rychlosti řezání a rychlosti posuvu nástroje do řezu, případně dalšími parametry, které již mají minoritní dopad na samotný proces desintegrace. Ke stanovování optimálních parametrů dobývací techniky je možno použít sofistikovaný přístroj pro měření rozpojovacích sil in-situ. Přístroj má osvědčení ATEX do prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a je možno jej tudíž použít na všech dolech, a to nejen v České republice, ale prakticky kdekoliv na světě. Principem přístroje je změření rozpojovacích sil in situ a následná aplikace na konkrétní stroj, respektive dobývací orgán.

Klíčová slova:

rozpojování, optimální parametry, dobývací technika


Zpět na přehled článků