Archiv - ročník 2014

Zpět na přehled článků

Bezodpadová technologie na Úpravně uhlí Komořany - rekonstrukce kalového hospodářství

Ing. David Paus, Ing. Petr Kolman, Ing. Pavel Kounovský, Ing. Tomáš Růžička

Abstrakt

Autoři pojednávají o investiční akci, která proběhla na Úpravně uhlí Komořany (dále jen ÚUK) v roce 2012 (únor-září). Účelem této akce bylo vyřešit změnu likvidace kalových vod, které vznikají při technologické úpravě uhlí, a to pomocí kalolisů v technologii Prádlo. Součástí této investice bylo také vyřešení vytápění této technologie. Je zde popisována úprava technologie od počátku, tj. problematika přípravy, realizace úpravárenských opatření, až po samotný rozjezd. Bezproblémový chod této technologie potvrdil navržený a realizovaný způsob řešení technických opatření, který byl založen především na širokém objemu znalostí a zkušeností všech zúčastněných. Návratnost investice je počítána do doby čtyř let.Je nutné podotknout, že stávající kalolisy byly projektovány pouze na provoz technologií Drtírna a Nakládací zásobník, ostatní provoz měl být postupně ukončený na základě sníženého odbytu hnědého uhlí. V současné době se situace v provoze výrazně změnila dle požadavků zákazníků, a tím se zvýšila výroba a z toho plynoucí zvýšení kalových vod v provoze. Stávající linky kalolisů je potřeba doplnit o jeden kalolis, což bude součástí investiční akce, která by měla proběhnout ještě v tomto roce. I o tom pojednává tento článek.

Klíčová slova:

investiční akce, Úpravna uhlí Komořany, kalové vody, linka kalolisů, úprava technologie


Zpět na přehled článků