Archiv - ročník 2014

Zpět na přehled článků

Hodnocení míry nebezpečí vzniku procesu samovznícení hnědého uhlí na skládkách

prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc., Ing. Vlastimil Moni, Ph.D.

Abstrakt

Příspěvek podává shrnující informaci o navrženém způsobu hodnocení nebezpečí vzniku samovzněcovacího procesu na hnědouhelných skládkách prostřednictvím tzv. kritéria MHU. Číselná hodnota kritéria MHU se vyhodnocuje jako součet bodových zatížení jednotlivých ukazatelů (parametrů), které bezprostředně ovlivňují podmínky vzniku záparu in situ.
V článku jsou jednotlivé ovlivňující parametry analyzovány a je upřesněn způsob stanovení příslušného bodového zatížení.

Klíčová slova:

samovznícení, hnědé uhlí, skládky, hodnocení náchylnosti k samovznícení


Zpět na přehled článků