Archiv - ročník 2014

Zpět na přehled článků

Ervěnický koridor – zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a Čs. armády – II. část

Ing. Evžen Pichler, CSc., Ing. Jaromír Fultner, Ing. Petr Valvoda

Abstrakt

První dvě třetiny druhé části dvoudílného článku o Ervěnickém koridoru (EK) popisují podmínky, způsob zakládání a průběh konsolidace sypaného zemního tělesa. Závěrečná třetina článku je věnována technickému provedení staveb železnice, silnice a řeky Bíliny, vybudovaných na koruně EK. V kapitolách 2 a 3 je popsán postup směrování zemin a tvarování výsypkových svahů na obou stranách EK: DJŠ a VČSA. Zároveň je zde naznačen vývoj stabilitního řešení báňského díla při současném dosažení efektivního kapacitního využití výsypného prostoru na straně VČSA. V kapitole 4 je zhodnoceno geodetické měření povrchu koruny EK v trase přeložek. Kapitola 5 popisuje technické provedení přeložek. Závěrečná kapitola 6 uvádí stručný přehled revitalizovaných ploch EK a dále se zaobírá možností návratu řeky Bíliny ze současného potrubního vedení do svého přirozeného koryta.

Klíčová slova:

stabilita svahu, zakládání po vrstvách, sedání výsypky, realizace přeložek, směrování zemin, tvarování svahu


Zpět na přehled článků