Archiv - ročník 2014

Zpět na přehled článků

Výzkum a využití indikačních plynů samovznícení uhlí v Číně

Ing. Xyiang Feng, prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.

Abstrakt

Čína je v současné době globálně nejvýznamnějším těžařem uhlí s převahou hlubinného dobývání. Četné doly zde těží sloje náchylné k samovznícení, které jsou zdrojem rizika endogenních požárů. Počátky výzkumu a aplikace indikačních plynů samovznícení uhlí pochází v Číně z 60. let minulého století.  Ke značnému rozvoji došlo v 90. letech, kdy byl dokončen státní výzkumný program „Charakteristika adsorpce kyslíku uhlí a její aplikace v prevenci důlních požárů“. Článek stručně popisuje přehled historického vývoje aplikace indikačních plynů samovznícení uhlí v Číně, dosažené výsledky výzkumu, technické vybavení, související čínskou legislativu a normalizaci.

Klíčová slova:

uhlí, samovznícení, indikační plyny, vyšší uhlovodíky


Zpět na přehled článků