Archiv - ročník 2014

Zpět na přehled článků

Vyhodnocení komplexních dlouhodobých měření na hnědouhelných skládkách

Ing. Vlastimil Moni, Ph.D.

Abstrakt

Předkládaný článek podává shrnující informace o řešení problematiky náchylnosti deponovaného hnědého uhlí k samovznícení a prognózování vzniku ohnisek záparů dlouhodobě skladovaných hnědouhelných paliv v rámci projektu TA01020351 programu ALFA. Postupně budou popsány výstupy a dílčí poznatky z komplexních dlouhodobých měření realizovaných na hnědouhelných skládkách producentů hnědého uhlí prováděných v letech 2011 až 2013. Článek tak svým obsahem navazuje na sérii již publikovaných článků s touto tématikou a klade si za cíl stručně sumarizovat všechny provedené úkoly a výstupy.

Klíčová slova:

samovznícení uhlí, pulzní kalorimetrie, oxireaktivita, adiabatická oxidace, náchylnosti k samovznícení


Zpět na přehled článků