Archiv - ročník 2014

Zpět na přehled článků

Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Petr Čermák, CSc., Ing. Pavel Schmidt

Abstrakt

Na nejstarších a pedologicky významných antropozemích výsypek mostecké pánve byl v letech 1998 – 2013 realizován dlouhodobý výzkum zatížení těchto nových půd rizikovými stopovými prvky. Dle dosažených výsledků lze považovat jejich zatížení za málo významné. Problematickým prvkem u půdních profilů rekultivovaných k zemědělským účelům se stává v některých částech hodnocené oblasti pouze nadlimitní obsah As. Druhým problémovým okruhem bylo hodnocení výskytu rizikových stopových prvků v zeminách břehu a svahů jezera Most v letech 2012 – 2013. Zde nebyly zjištěny nebezpečně zvýšené hodnoty obsahu těchto prvků. Třetím výzkumným problémem byl výskyt rizikových stopových prvků ve skrývkových zeminách dolu Libouš, hodnocený na základě analýz vzorků z nadložního masivu. Výsledky přinesly zajímavé informace o výskytu zájmových stopových prvků v závislosti na hloubce uložení vzorku.

Klíčová slova:

rizikové stopové prvky, antropozemě, rekultivace


Zpět na přehled článků