Archiv - ročník 2014

Zpět na přehled článků

Hydrogeologická problematika a vodní bilance jezera ČSM v katastrálním území Dubí-Pozorka

RNDr. Lumír Horčička, Ing. Josef Halíř, Ph.D.

Abstrakt

Předložený článek se zabývá hydrologickou a hydrogeologickou problematikou jezera ČSM. Kolísání hladiny vody v této vodní nádrži působí nemalé stabilitní problémy a v konečném důsledku by tyto jevy mohly ohrozit i stabilitu silnice, spojující Pozorku a Mstišov. Výpočtem vodní bilance bylo dospěno k hodnotě přítoků vod 13,1 l.s-1. Toto bilanční číslo zcela neodpovídá reálným hodnotám hydrologické bilance jezera ČSM z důvodu neexaktnosti vstupních údajů daných báňsko-historickým vývojem území, avšak není možné za současného stavu poznání dojít k přesnějším číslům hydrologické bilance jezera ČSM. Skutečné průměrné přítoky do jezera odhadujeme spíše v nižších hodnotách, v rozpětí od 5 do 10 l.s-1. Tato hodnota přibližně odpovídá i ročním úhrnům čerpání důlních vod od 5 do 18 l.s-1 na bývalém lomu ČSM měřeným v letech 1965 až 1970.

Klíčová slova:

jezero ČSM, hydrogeologie, hydrologie


Zpět na přehled článků