Archiv - ročník 2014

Zpět na přehled článků

Přehled a posouzení vlivu nejvýznamnějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy

Ing. Svatopluk Havrlík, Ing. Josef Halíř, Ph.D.

Abstrakt

Předložený článek se zabývá problematikou Teplické termy, a to konkrétně z pohledu nejvýznamnějších sanačních opatření, realizovaných po průvalech ryolitových vod do hlubinných dolů Döllinger, Viktorin a Gisela. Tyto průvaly velmi negativně zasáhly do režimu ryolitových vod a významně ovlivnily režim Teplické termy, využívané k balneologickým účelům.
V předkládaném článku je popsáno a hodnoceno celkem čtrnáct sanačních opatření, seřazených chronologicky za sebou tak, jak byla realizována od roku 1879 až do roku 2004. Tato opatření odpovídala znalostem v době jejich realizace a postupně směřovala k dosažení relativně dobré úrovně stabilizace Teplické termy.

Klíčová slova:

Teplická terma, lázně Teplice v Čechách, termální voda


Zpět na přehled článků