Archiv - ročník 2013

Zpět na přehled článků

Výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most v letech 2012-2013

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Milan Fraštia - Severočeské doly a.s.

Abstrakt

Článek se zabývá pedologickou situací zemin břehů jezera Most. První část příspěvku stručně shrnuje výsledky dosažené v roce 2011. Hlavní pozornost je věnována 4 okruhům výzkumu řešeným v letech 2012 a 2013. Prvním problémem bylo doplňující mapování břehů jezera Most, druhým realizace pravidelného vzorkování z odběrných sond, třetím výzkum 11 lokalit zajímavých z botanického hlediska a čtvrtým výzkum obsahu rizikových stopových prvků v zeminách břehů jezera Most.

Klíčová slova:

hydrická rekultivace, zemina, půdní vlastnosti, geologie


Zpět na přehled článků