Archiv - ročník 2013

Zpět na přehled článků

Dlouhodobá komplexní měření na hnědouhelné skládce

Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Článek se zabývá realizací dlouhodobých komplexních měření „in situ“ v zimním a letním období na vybraných hnědouhelných skládkách, prováděných v rámci řešení druhé etapy č. E002 projektu TA ČR programu ALFA s názvem „Výzkum možností predikce vzniku záparů a následného samovznícení hnědouhelných paliv“. Příspěvek si klade za cíl stručně informovat čtenáře o postupu prací v rámci řešení předmětného projektu v roce 2012, kterým se řeší výzkum, vývoj a ověření komplexní celoplošné metody včasné identifikace počínajícího ireverzibilního stavu zapaření hnědouhelné hmoty směřujícímu ke vznícení (požáru) uhelné hmoty.

Klíčová slova:

hnědé uhlí, deponie, samovznícení uhlí, monitoring, predikce kritických teplot, emise plynů, snížení ekonomických ztrát, zlepšení životní prostředí


Zpět na přehled článků