Archiv - ročník 2013

Zpět na přehled článků

Problematika transportu rypadla K800.B/K54 a souvisejícího zařízení na lomu Vršany

doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D. - VŠB-TU Ostrava, Ing. Tomáš Růžička - Vršanská uhelná a.s., Most

Abstrakt

Článek popisuje transport báňského zařízení na lomu Vršany, který se uskutečnil v roce 2012. Lze předpokládat, že transport obdobného rozsahu se již v budoucnu v hnědouhelném hornictví ČR pro své specifické podmínky nebude opakovat. Předložená práce se zabývá přejezdem technologického zařízení od počátku, tj. problematikou přípravy, realizací technických opatření na zvolené trase, až po samotný transport z montážního místa Vršany do prostoru prvotního nasazení v těžbě na Slatinické výsypce. Transportní trasa byla z důvodu složitých technických a technicko-organizačních opatření rozdělena do několika etap, které těžební zařízení absolvovalo bez zásadních problémů v průběhu cca 2 měsíců. Projektová příprava a realizace navržených technických opatření přinesla do oblasti báňské problematiky potřeb nezvyklých řešení technických překážek, jež nebyly doposud prováděny v podobném rozsahu. Bezpečný transport potvrdil správnost navrženého a realizovaného způsobu provedení technických opatření vzniklých na základě týmové spolupráce velkého množství odborníků z různých oborů a s využitím jejich zkušeností.

Klíčová slova:

bezpečnost, rypadlo, transport, trubní sítě, piloty, lom Vršany


Zpět na přehled článků