Archiv - ročník 2013

Zpět na přehled článků

Problematika využití popílků a směsí s popílkem pro sanaci a tvarování terénu pro budoucí rekultivaci

Ing. Renata Zárubová - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Produkty po spalování uhlí je možné mimo jiné využít také pro sanaci a tvarování terénu pro budoucí rekultivaci. Jedná se převážně o certifikované stavební výrobky. Na počátku roku 2013 došlo u této výrobkové skupiny k podstatným změnám základních požadavků na kvalitu produktů po spalování uhlí jako vstupní suroviny. Tyto legislativní změny jsou předmětem článku.

Klíčová slova:

produkty po spalování, certifikace, rekultivace


Zpět na přehled článků