Archiv - ročník 2013

Zpět na přehled článků

Rekultivační substráty Sokolovska

Mgr. Petr Rojík, Ph.D. - Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.2- Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Most

Abstrakt

Sokolovská pánev je nesouvisle zaplněna vulkanity a sedimenty o mocnosti až 360 m. Třetihorní výplň pánve se skládá asi z 55 % vulkanických hornin, 30 % sedimentů odvozených z kaolinických zvětralin a z 15 % organických sedimentů. Rekultivační vlastnosti substrátů a antropogenních půd z nich vzniklých dále závisí na vlastnostech matečné horniny a na zvětrávacích procesech po jejím založení do výsypky. Jsou ovlivněny řadou faktorů popsaných v tomto příspěvku. Dosud jediné systematické pedologické vyhodnocení substrátů Sokolovska pochází z roku 1964. Výzkum popsaný v tomto příspěvku částečně upravuje dosud obecně přijímané názory o vlastnostech jednotlivých substrátů.

Klíčová slova:

rekultivace, geologie, výzkum


Zpět na přehled článků