Archiv - ročník 2013

Zpět na přehled článků

Dílčí výsledky hodnocení úrovně prašnosti v okolí lokality jezera Most

Ing. Jan Brejcha - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Článek uvádí dílčí výsledky zhodnocení vývoje imisní situace z pohledu koncentrace aerosolových částic PM10 a úrovně prašného spadu v okolí lokality jezera Most, které bylo provedeno v rámci řešení komplexního projektu „Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů“ č. TA 1020592. V jarních a letních měsících při naplnění jezera Most na kapacitu větší než cca 50 % konečného stavu bylo zjištěno anomální zvýšení úrovně znečištění v bližším okolí jezera do vzdálenosti cca 1,6 km oproti vzdálenějším místům. Detailní rozbor příčin tohoto lokálního jevu a míry jeho závislosti na významné změně místního klimatu budou náplní další části řešení s návazností na poznatky části projektu, která hodnotí mikroklima lokality.

Klíčová slova:

hydrická rekultivace, jezero Most, kvalita ovzduší, prašný spad, místní klima


Zpět na přehled článků