Archiv - ročník 2013

Zpět na přehled článků

Snižování prašnosti strojních zařízení používaných na hnědouhelných dolech

Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. Jaromír Täuber, Ing. František Holý - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. - Most

Abstrakt

Zvýšené koncentrace prachu v ovzduší přinášejí řadu zdravotních rizik. Prach je vnímán i jako významně obtěžující prvek. V pracovním prostředí prach mimo zdravotních rizik přináší v některých případech i bezpečnostně požární rizika. Předkládaný článek podává informace o možném řešení problematiky snižování prašnosti strojních zařízení, používaných na hnědouhelných dolech, a o provedených poloprovozních zkouškách realizovaných in situ, při kterých byl využit a v praxi odzkoušen rotační atomizér.

Klíčová slova:

prach, prašnost, mlžení, rotační atomizér, drtič, pásový dopravník


Zpět na přehled článků