Archiv - ročník 2013

Zpět na přehled článků

Souhrnné měření základních parametrů na modelovém dopravníku

Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. Petr Klouda, Ing. Václav Škraban - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Příspěvek popisuje komplexní měření charakteristických parametrů na modelovém dopravníku dálkové pásové dopravy. Účelem měření bylo doplnit měření elektrických příkonů, běžně prováděné na pohonech reálných pásových dopravníků provozovaných na lomech ČR, měřením dalších fyzikálních veličin a získat tak představu o jejich vzájemných relacích a o relacích veličin z nich odvozených. Příspěvek obsahuje stručný popis a výsledky těchto měření na vlastním modelovém dopravníku s uzavřenou cestou přepravy materiálu.

Klíčová slova:

pásový dopravník, diagnostika pásů, spolehlivost, napínání


Zpět na přehled článků