Archiv - ročník 2013

Zpět na přehled článků

Laboratorní šetření významu základních parametrů ovlivňujících oxidaci hnědého uhlí

Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. - Ostravská univerzita, Ostrava

Abstrakt

Předkládaný článek podává shrnující informace o řešení problematiky náchylnosti uhlí k samovznícení (oxireaktivita). Postupně je popsán postup při řešení laboratorních šetření na čtyřech vzorcích hnědého uhlí. Nejprve je ale pozornost věnována popisu studovaných hnědouhelných vzorků a technice průtokové kalorimetrie, která byla použita jako hlavní experimentální metoda. Příspěvek tak popisuje dílčí část výzkumu prováděného v rámci komplexních dlouhodobých měření na hnědouhelných deponiích.

Klíčová slova:

samovznícení uhlí, pulzní kalorimetrie, oxireaktivita, adiabatická oxidace, náchylnosti k samovznícení


Zpět na přehled článků