Archiv - ročník 2013

Zpět na přehled článků

Výsledky výzkumu mineralizace petrifikovaných dřev

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Ing. Rostislav Nedbálek - Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice, Kadaň

Abstrakt

Předmětem článku je mineralogie zkamenělých dřev nalezených na severním břehu přehrady Nechranice. Práce stručně shrnuje geologii širšího okolí a charakteristiku vlastního naleziště. Hlavní pozornost je věnována mineralogické analýze 12 zde získaných vzorků. Hlavním výsledkem je objev unikátního kmene palmy petrifikovaného vzácným minerálem fluorapatitem.

Klíčová slova:

výzkum, zkamenělý strom, mineralogie, fluorapatit


Zpět na přehled článků