Archiv - ročník 2013

Zpět na přehled článků

Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku

Ing. Josef Halíř, Ph.D., Míla Pletichová, Ing. Lukáš Žižka - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. - Most

Abstrakt

Předložený článek se zabývá problematikou kolektoru meziložních písků na Mostecku v prostoru povrchového hnědo-uhelného lomu J. Šverma-Vršany. Meziložní písky jsou hydrogeologicky významným kolektorem, se kterým oba lomy přicházejí do styku při těžbě hnědého uhlí. Kolektor meziložních písků je uložen mezi svrchní a hlavní lávkou uhelné sloje a tvoří plošně rozsáhlý a mocný komplex nepravidelných písčitých poloh. Časté jsou změny mocnosti a propustnosti ve vertikálním i horizontálním směru. Vznik kolektoru meziložních písků je spojen s činností mohutného třetihorního toku a jeho deltovým vyústěním do pánevní oblasti. Bez předchozího odvodnění mají tyto písky většinou kuřavkový charakter. Předložený článek seznamuje čtenáře s geologickou stavbou kolektoru meziložních písků, jeho vznikem a hydrogeologickou problematikou spojenou se skrýváním tohoto zvodnělého horizontu.

Klíčová slova:

hnědé uhlí, geologie, hydrogeologie, meziložní písky, Mostecká pánev


Zpět na přehled článků