Archiv - ročník 2013

Zpět na přehled článků

Vývoj kvality ovzduší v revitalizované lokalitě jezera Most

Ing. Jan Brejcha, Ing. Milena Vágnerová, Ing. Lenka Vaidišová - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Hodnocení kvality ovzduší v revitalizované lokalitě jezera Most je jednou ze součástí komplexního projektu „Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů" č. TA 1020592. V oblasti kvality ovzduší je řešení projektu zaměřeno na zjištění významnosti změn stavu ovzduší blízkého okolí jezera, ke kterým dochází v důsledku změn mikroklimatu zájmového území. Při výzkumu je využita unikátní příležitost probíhající hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky. Měření je prováděno ve dvou zónách a jednom referenčním stanovišti. První zónou je blízké okolí jezera (50-100 m od okraje jezera). Druhou zónou je vzdálené okolí jezera (1-3 km od okraje jezera). Referenční stanoviště je vzdáleno 20 km od lokality. Sledovány jsou koncentrace znečišťujících látek charakteristických pro lokalitu: SO2, NOx, O3, VOC, NH3, prašný spad a PM10. Příspěvek uvádí výsledky průběžného hodnocení depozice SO2, NOx, O3, VOC a NH3 stanovené difuzní metodou a prašného spadu z období 6/2011 až 9/2012.

Klíčová slova:

hydrická rekultivace, jezero Most, kvalita ovzduší, prašný spad


Zpět na přehled článků