Archiv - ročník 2013

Zpět na přehled článků

Modelování vlivu parametrů uhelné skládky na dynamiku samovzněcovacího procesu

Ing. Zdeněk Michalec - Ústav geoniky AV ČR, Ostrava-Poruba; Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D. - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební; prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. - Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

Abstrakt

Příspěvek seznamuje s aplikací FLUENTu pro řešení problematiky samovzněcovacích procesů v černouhelné skládce. Podařilo se vyvinout nestacionární jednofázový, dvojrozměrný (2D) model rozvoje oxidačního procesu ve skládce uhlí, která je vystavena vlivům atmosférické mezní vrstvy. Hlavní pozornost příspěvku je zaměřena na postihnutí vlivu geometrie (výška, boční úhel) a míry zhutnění uhelné skládky na dynamiku rozvoje procesu samovzněcování. Numerické simulace potvrdily zásadní vliv zhutňování skládky, kdy snížení mezerovitosti mezizrnného prostoru evidentně potlačuje projevy záparu skladovaného uhlí. Z pohledu geometrie má významný vliv především úhel sklonu svahu, při jehož nárůstu se oxidační procesy v deponovaném uhlí urychlují.

Klíčová slova:

CFD modelování, samovzněcování uhlí, skládka uhlí, atmosférická mezní vrstva.


Zpět na přehled článků