Archiv - ročník 2012

Zpět na přehled článků

Měření teplotních stavů a derivativních plynových obrazů těles hnědouhelných skládek

Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Ing. Pavel Rucký, Ph.D., Ing. Jindřich Šancer, Ph.D. - HGF VŠB-TU Ostrava

Abstrakt

Příspěvek informuje o druhé etapě řešení grantového projektu TA ČR, kdy byl realizován vývoj a testování prototypů penetračních sond pro kontinuální resp. cyklické měření vnitřních teplot a stanovení základních složek endogenní vzdušiny hnědouhelné sypaniny velkokapacitních skládkových těles lomů, tepláren a elektráren. Konstrukce sond umožňuje i odsátí vzdušin do odběrných nádob (sáčků) a následné laboratorní analýzy škály doprovodných plynů.

Klíčová slova:

hnědé uhlí, deponie, samovznícení uhlí, monitoring, teplota


Zpět na přehled článků