Archiv - ročník 2012

Zpět na přehled článků

Výpočty objemů odtěžených hmot v reálném čase

Ing. Dana Sládková, Ph.D., Ing. Roman Kapica, Ph.D. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; Ing. Martin Vrubel, Ph.D. - Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice, Kadaň; Ing. Markéta Michalusová - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Abstrakt

Hlavním smyslem systému pro určování prostorové polohy kolesa rýpadel je rozšířit systém řízení povrchového dobývání. Vizualizace prostorové polohy kolesa a sledování jeho pohybu v reálném čase jsou prováděny programem Báňský model firmy KVASoftware. Jedním z nejdůležitějších úkolů důlních měřičů je výpočet objemů odtěžených hmot. Popisovaný systém provádí tuto úlohu v reálném čase. V článku je popsána aplikace, která je pro automatizaci výpočtů objemů použita.

Klíčová slova:

kolesové rýpadlo, digitální model terénu, GNSS, GNSS Báňský model, trojrozměrný (3D), výpočet objemů


Zpět na přehled článků