Archiv - ročník 2012

Zpět na přehled článků

Role uhlí mezi primárními energetickými zdroji v roce 2010 a 2011

Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Jaroslava Šťovíčková - Severočeské doly a.s., Chomutov

Abstrakt

Článek popisuje pozici uhlí jako primárního energetického zdroje v letech 2010 a 2011, výši jeho těžby a spotřeby v globálním měřítku, v Evropě a v České republice. Současně jsou v článku uvedeny podíly uhlí na výrobě elektřiny. Pozornost je věnována zejména hnědému uhlí v ČR, které se těží ve dvou pánvích v severozápadních Čechách. Jeho zásoby jsou ve výši 850 mil. tun a podíl na spotřebě primárních energetických zdrojů je více než 40 %. V ČR se více než polovina elektřiny vyrábí z uhlí.

Klíčová slova:

uhlí, primární energetické zdroje, energetický mix


Zpět na přehled článků