Archiv - ročník 2012

Zpět na přehled článků

Rtuť a životní prostředí

Ing. Milena Vágnerová - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Rtuť se dostává do popředí světového, evropského a národního zájmu především vzhledem k její vysoké toxicitě. Pro svou schopnost poškozovat buněčnou strukturu bílkovin představuje nebezpečí pro organismy živočichů i rostlin. Oproti ostatním těžkým kovům, které jsou sledovány v emisích, má rtuť řadu odlišných fyzikálních a fyzikálně chemických vlastností. Rtuť patří mezi sledované těžké kovy také vzhledem ke skutečnosti, že její emise do ovzduší jsou předmětem dálkového přenosu. V tomto ohledu se chová výjimečně, neboť je schopna transportu na velké vzdálenosti bez chemických změn. Proto byla zařazena mezi prvky sledované Protokolem o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států, která je jedním z pilířů ochrany ovzduší v zemích evropského regionu. Shromáždění komplexních relevantních informací o rtuti bylo cílem 1. části výzkumného projektu, který byl zpracován ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí a.s. Některé z těchto informací přináší následující článek.

Klíčová slova:

těžké kovy, rtuť, formy rtuti, redistribuce rtuti, emise, životní prostředí


Zpět na přehled článků