Archiv - ročník 2012

Zpět na přehled článků

Obnova humusové vrstvy břízou a smrkem pichlavým na narušeném stanovišti v Krušných horách

Ing. Iva Ulbrichová, PhD., prof. Vilém Podrázský CSc., Ing. Martin Kouba - Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra pěstování lesů, Praha 6 - Suchdol

Abstrakt

Příspěvek dokumentuje výsledky 20letého výzkumu obnovy povrchových vrstev lesních půd na ploše připravené buldozerem. Výzkumná plocha se nachází ve vrcholové ploché části pohoří v nadmořské výšce 860 m n.m., podloží svory, půdní typ kryptopodzoly až podzoly. Byla zde provedena výsadba smrku pichlavého (Picea pungens) a poté doplněna v roce 1984 výsevem břízy bradavičnaté (Betula verrucosa), která posléze vytvořila horní patro a převládla. Výsledky potvrdily příznivý vliv břízy na tvorbu nové vrstvy nadložního humusu a na chemismus lesní půdy (pH, stav půdního sorpčního komplexu, obsah a zásoby živin). Dynamika půdních charakteristik úzce souvisela s akumulací opadu a procesem tvorby humusových vrstev.

Klíčová slova:

imisní oblasti, degradace půd, přípravné dřeviny, náhradní dřeviny, lesní půda, meliorace půd, biologická meliorace


Zpět na přehled článků