Archiv - ročník 2012

Zpět na přehled článků

Geologická a pedologická charakteristika břehů jezera Most – první výsledky výzkumu

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Článek stručně shrnuje pedologickou situaci zemin břehů jezera Most. Pozornost je věnována také geologii bývalého povrchového dolu Ležáky, historii jeho rekultivace, výsledkům geologického a pedologického mapování břehů jezera a výsledkům laborator-ních analýz odebraných vzorků. Svahy na březích jezera byly rozčleněny na tři oblasti s podobnými vlastnostmi zemin.

Klíčová slova:

hydrická rekultivace, zemina, půdní vlastnosti, geologie


Zpět na přehled článků