Archiv - ročník 2012

Zpět na přehled článků

Vlastnosti popolov zo spaľovania hnedého uhlia z rôznych spaľovacích zariadení

Ing. Beáta Stehlíková, Ph.D. - Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov, Technická univerzita Košice, Fakulta BERG; doc. Ing. Marián Košúth, Ph.D. - Ústav geovied, Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Abstrakt

V príspevku sú prezentované výsledky výskumu štúdia fyzikálnych, chemických, technologických vlastností popolov zo spaľovania hnedého uhlia v granulačných a fluidných kotloch. Ich využitie ovplyvňuje prítomnosť minerálnych novotvarov, ktoré majú puzolánové vlastnosti. Metódy výskumu s využitím elektrónovej mikroskopie umožňujú stanoviť jednotlivé parametre testovaných popolov. Mineralogické zloženie jednotlivých fáz popolov potvrdzuje, že minerálne novotvary reagujú ako aktívne zložky v solidifikačných procesoch. Puzolánové a cementačné vlastnosti popolov (ako prídavnej zmesi do cementov a betónov) podmieňuje práve ich mineralogické, nie chemické zloženie.

Klíčová slova:

spaľovanie uhlia, vlastnosti popolov, druhotná surovina


Zpět na přehled článků