Archiv - ročník 2012

Zpět na přehled článků

Sledování mechanických a provozních vlastností pryžových dopravních pásů

RNDr. Helena Valentová, Ph.D., doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc. - UK v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra makromolekulární fyziky; RNDr. Milan Neubert - VVV VÝCHOD, spol. s r.o, Most; RNDr. Jaroslav Jochman - VVV MOST spol. s r.o., Most

Abstrakt

V práci jsou srovnána měření tvrdosti a dynamických mechanických vlastností pryžových krycích vrstev prováděná na pásech nových a na pásech dlouhodobě namáhaných v odlišných provozních podmínkách. Příspěvek ukazuje, že vedle všeobecného stárnutí může hrát významnou roli i interakce pryže dopravních pásů s přepravovaným materiálem. Změny fyzikálních vlastností pryžových krycích vrstev se pak projevují především ve střední části horní krycí vrstvy, která je s přepravovaným materiálem ve styku. Autoři ukazují, že provozem indukované změny Youngova modulu a tvrdosti horní krycí vrstvy mohou silně ovlivňovat mechanické chování pásu jako celku a tím kriticky měnit jeho provozní vlastnosti. Příspěvek končí doporučením provozovatelům pásové dopravy věnovat zvýšenou pozornost specifikaci pořizovaných dopravních pásů a jejich odborné přejímce.

Klíčová slova:

dopravní pásy, stárnutí pryže, dynamické mechanické vlastnosti, tvrdost.


Zpět na přehled článků