Archiv - ročník 2012

Zpět na přehled článků

Reverzní inženýrství v důlní praxi

Ing. Tomáš Kubín, Ing. Oldřich Učeň, Ph.D., Ing. Jan Blata - VŠB – TU Ostrava, Katedra výrobních strojů a konstruování; Ing. Vlastimil Moni - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, Most

Abstrakt

Na mechanizované výztuži GLINIK 06/15 POZS dochází k poškozování rohových válců. Pro objasnění příčin poruch byla použita jedna z metod reverzního inženýrství – 3D skenování a následný převod dat do CAD modelu. Pro snímání výztuže bylo použito zařízení „HandyScan - EXAscan“ zapůjčené firmou SolidVision, s.r.o. Data byla zpracována v softwaru „Geomagic Studio 12“. Výsledkem bylo odhalení kolize rohového válce a závalového štítu.

Klíčová slova:

Glinik, HandyScan, mechanizovaná výztuž


Zpět na přehled článků