Archiv - ročník 2012

Zpět na přehled článků

Systém managementu kvality ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí a. s.

Zdeňka Kusková, Ing. Magdalena Špačková - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Příspěvek informuje o zabezpečování systému managementu kvality v naší společnosti. ISO 9001 je mezinárodní norma zaměřená na řízení kvality. Je to způsob, kterým organizace identifikuje, plánuje a řídí veškeré své vzájemně propojené procesy. Systém managementu kvality (SMK) je bezesporu přínosem jak pro řízení organizace a plánování zdrojů finančních, lidských, materiálových, tak i při zajišťování vhodného pracovního prostředí, strojů, zařízení a technologie. Rozhodnutí vrcholového managementu Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s. Most o zavedení této certifikace bylo vedeno snahou o efektivní plnění požadavků zákazníků, ale rovněž o zvýšení možností zúčastnit se výběrových řízení pro získání nových zakázek, čímž se rozšíří okruh potenciálních zákazníků a současně upevní postavení společnosti na trhu práce.

Klíčová slova:

systém managementu kvality


Zpět na přehled článků