Archiv - ročník 2012

Zpět na přehled článků

Certifikace stavebních výrobků z produktů po spalování uhlí

Ing. Renata Zárubová - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

S produkty po spalování uhlí bylo ještě v 80. letech minulého století v České republice nakládáno jako s odpady. V současné době je většina produkce využívána jako stavební výrobky. Problematika certifikace těchto stavebních výrobků je předmětem příspěvku.

Klíčová slova:

produkty po spalování, certifikace, posuzování shody


Zpět na přehled článků