Archiv - ročník 2012

Zpět na přehled článků

Měření a stanovení charakteristických parametrů pohonů pro komplexní diagnostický systém pásového dopravníku

Ing. Petr Klouda, Ing. Václav Škraban, Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Příspěvek popisuje měření charakteristických parametrů pohonů poháněcí stanice pásového dopravníku dálkové pásové dopravy. Záměrem bylo doplnit měření elektrických příkonů, běžně prováděné na pohonech, měřením dalších fyzikálních veličin a získat tak představu o jejich vzájemných relacích a o relacích veličin z nich odvozených. Příspěvek obsahuje stručný popis původních měření, jejichž výsledky budou sloužit jako vstupní data pro vývoj komplexního diagnostického systému pro pásovou dopravu. Tento systém najde uplatnění ve výbavě širokého spektra pásových dopravníků, od malých až po velké, na kterých probíhalo toto měření.

Klíčová slova:

pásový dopravník, diagnostický systém, měření, elektrické veličiny, mechanické veličiny


Zpět na přehled článků