Archiv - ročník 2012

Zpět na přehled článků

Strojní odvodnění strusky na elektrárnách Mělník - 2. část

Ing. Jaromír Täuber, Ing. Jaroslav Svoboda - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Článek se zabývá strojním odvodnění strusky na elektrárnách v Mělníce s uzavřeným cyklem technologické dopravní vody. Na elektrárnách v Mělníce se realizoval zhotovitelem ČEZ Energetické produkty, s.r.o., především podle projektů Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., CAB minerals, spol. s r.o., a SUMO, s.r.o., unikátní způsob odvodnění strusky a využití technologické vody. Při odvodnění strusky je použita technologie vibračních odvodňovacích třídičů doplněná hydro-cyklóny. Technologická voda, použitá při dopravě strusky z podkotlí do bagrovacích stanic a následně do strojního odvodnění strusky, je čištěna a vracena zpět k dopravě strusky. Čištění technologické vody je několikastupňové. V prvních stupních je použit systém odvodňovacího třídiče a hydrocyklonů, poslední stupeň čištění technologické vody je flokulace s dávkovací flokulační stanicí a usazovacími flokulačními nádržemi. Na projekt a výstavbu celého strojního odvodnění bylo k dispozici nestandardně málo času, projektování některých částí probíhalo již po zahájení stavby. Projekt byl realizován ve dvou etapách. I. etapa spočívala ve výstavbě vlastního objektu s technologií strojního odvodnění strusky (SOS) a jedné dopravní trasy strusky z bagrovacích stanic do technologie SOS, II. etapa v realizaci 2. dopravní trasy, komplexní zkoušky a garančního testu celého díla.

Klíčová slova:

struska, hydrosměs, strojní odvodnění strusky, flokulace, odvodňovací třídič, zásobník


Zpět na přehled článků