Archiv - ročník 2012

Zpět na přehled článků

Jezero Medard - monitoring podzemních vod v okolí zbytkové jámy bývalého lomu Medard-Libík

Ing. Petr Valvoda, Ing. Jaromír Fultner - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Ing. Jan Stýblo - Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov

Abstrakt

Článek hodnotí hydrogeologický režim podzemních a stařinových vod v bezprostředním okolí zbytkové jámy bývalého lomu Medard-Libík v době od 30. 6. 2008, kdy bylo ukončeno čerpání přítokových vod na dně lomu, do současnosti. Pro hodnocení režimu podzemních vod v okolí napouštěného jezera slouží 5 pozorovacích vrtů M1, M2, M3, M4 a M5. V první fázi je hodnocen hydrogeologický režim v období samovolného napouštění jezera přítoky z vlastního povodí a v druhé fázi v období řízeného zatápění zbytkové jámy vodou z řeky Ohře.

Klíčová slova:

monitoring, pozorovací vrty, zbytková jáma lomu Medard-Libík


Zpět na přehled článků