Archiv - ročník 2012

Zpět na přehled článků

Zhodnocení stabilitních a pedologických poměrů konečných svahů jezera Most

Ing. Petr Valvoda, Ing. Jaromír Fultner, RNDr. Michal Řehoř, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Článek hodnotí stabilitu konečných svahů zbytkové jámy bývalého hnědouhelného lomu Most-Ležáky, přiléhajících ke vznikajícímu jezeru Most. Jsou zde stručně popsána dosavadní sanační a rekultivační opatření od ukončené báňské činnosti do současnosti. Všechny úpravy byly vyprojektovány a následně realizovány s ohledem na zajištění dlouhodobé stability konečných svahů. Okolí jezera bylo rozděleno do jednotlivých územních celků podle geologických, hydrogeologických a stabilitních parametrů. U všech územních celků je z geotechnického hlediska stručně popsán současný stav a v případě nevyhovující stability jsou navrženy svahové úpravy. V závěru článku je zhodnocena pedologická situace lokality.

Klíčová slova:

stabilita, jezero Most, zbytková jáma, geotechnika


Zpět na přehled článků