Archiv - ročník 2012

Zpět na přehled článků

Historie liniového odvodňování na lomu Vršany

Míla Pletichová, Ing. Lukáš Žižka - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Článek se zabývá historií odvodňování podzemních kolektorů vyskytujících se na lomu Vršany v době jeho otvírky a provozu. Těžiště odvodňování pro jištění bezpečného vytěžení uhelné sloje spočívalo v liniovém odvodňování – realizaci odvodňovacích bariér – liniového uspořádání odvodňovacích vrtů.

Klíčová slova:

bariéry, důl Jan Šverma, hydrogeologie, geologie, lom Vršany


Zpět na přehled článků