Archiv - ročník 2012

Zpět na přehled článků

Významné nálezy zkamenělých dřev v oblasti SZ a S Čech od 16. století po současnost a jejich muzejní využití

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Pro poznání geologického vývoje oblasti dnešní České republiky mají paleontologické nálezy zkamenělých stromů velký význam. Jsou dochovanými svědky dávného života a pomáhají nám datovat jednotlivé geologické vrstvy. Příspěvek v první části hodnotí nejstarší nález zkamenělého dřeva na území dnešní České republiky, objeveného v 16. století v jáchymovských dolech, a další významné historické vzorky. Druhá část příspěvku je věnována dnešním možnostem nálezů zkamenělých dřev v České republice. Hlavní pozornost je věnována výskytu těchto přírodnin v širším okolí severočeské a sokolovské hnědouhelné pánve. Závěr příspěvku se zabývá dnešní situací významných nálezů a výsledky spolupráce autora s regionálními muzei severozápadních Čech.

Klíčová slova:

geologie, paleontologie, zkamenělý strom


Zpět na přehled článků