Archiv - ročník 2012

Zpět na přehled článků

Hodnocení nebezpečí vzniku procesu samovznícení uhlí

prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. - Přírodvědecká fakulta, Ostravská univerzita; Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

V příspěvku jsou představeny metody, které se v současnosti zřejmě nejčastěji používají k hodnocení predispozice uhlí k samovzněcovacímu procesu. Přednostní pozornost je věnována postupům, které jsou využívány také v České republice. Postupně jsou tak uvedeny metody adiabatické oxidace, pulzní průtokové kalorimetrie, Olpinského metoda, respektive metoda CPT (crossing point temperature). Jsou zmíněny také možnosti hodnocení vnějších, geologicko-technologických faktorů, které se podílejí na formování výsledné míry nebezpečí vzniku procesu samovznícení uhlí v podmínkách in situ.

Klíčová slova:

samovznícení uhlí, adiabatická oxidace, pulzní kalorimetrie, Olpinského metoda, metoda CPT


Zpět na přehled článků