Archiv - ročník 2012

Zpět na přehled článků

Modelování procesu samovzněcování uhlí na uhelných skládkách

prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. - Přírodvědecká fakulta, Ostravská univerzita; Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Příspěvek shrnuje základní poznatky z rešeršních šetření v problematice modelování procesu samovzněcování uhlí provedených v rámci řešení projektu z programu ALFA č. TA01020351 „Výzkum možností predikce vzniku záparů a následného samovznícení hnědouhelných paliv“. Pozornost se soustředí především na poznání zákonitostí tohoto procesu přímo v podmínkách uhelných skládek in situ.

Klíčová slova:

hnědé uhlí, samovzněcování uhlí, skládky uhlí, modelování


Zpět na přehled článků