Archiv - ročník 2012

Zpět na přehled článků

Strojní odvodnění strusky na elektrárnách Mělník - 1. část

Ing. Jaromír Täuber, Ing. Jaroslav Svoboda - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Článek se zabývá strojním odvodnění strusky na elektrárnách v Mělníce s uzavřeným cyklem technologické dopravní vody. Na elektrárnách v Mělníce se realizoval podle projektu Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. a CAB minerals, spol. s r.o., unikátní způsob odvodnění strusky a využití technologické vody. Při odvodnění strusky je použita technologie vibračních odvodňovacích třídičů doplněná hydrocyklonem. Technologická voda použitá při dopravě strusky z podkotlí do čerpacích stanic je čištěna a vracena zpět k dopravě strusky. Čištění technologické vody je několikastupňové. V prvních stupních je použit systém hydrocyklonů, poslední stupeň čištění technologické vody je flokulace s dávkovací flokulační stanicí a usazovacími flokulačními nádržemi.

Klíčová slova:

struska, hydrosměs, strojní odvodnění strusky, flokulace, odvodňovací třídič, zásobník


Zpět na přehled článků