Archiv - ročník 2011

Zpět na přehled článků

Sezónní variabilita hrubého aerosolu (> 1μm) v obci Březno u Chomutova

Mgr. Petra Pokorná, RNDr. Jan Hovorka, Ph.D., Mgr. Michal Grégr, Ing. Jiří Kroužek - Ústav pro životní prostředí

Abstrakt

V obci Březno u Chomutova byla vyhodnocována sezónní variabilita 24hodinové koncentrace hrubé frakce aerosolu o velikosti částic 1-10 μm (PM1-10) odebírané osobním kaskádovým impaktorem Sioutas po dobu tří letních kampaní (2008, 2009 a 2010) a dvou zimních kampaní (2009 a 2010). Zimní a letní kampaně se od sebe statisticky liší. Medián PM10 byl pro zimní období vyšší (28,2 μg/m3) než pro období letní (18,3 μg/m3). Naopak medián PM1-10 byl v zimě nižší (1,8 μg/m3) než v létě (4,7 μg/m3). V létě, při převládajícím Z až SZ větru, činil podíl PM1-10 v průměru 36 % PM10 a nezávisel na koncentraci PM10. Naopak v zimě, při převládajícím V až JV větru, se podíl PM1-10 pohyboval v rozsahu 2-25 % PM10, přičemž s rostoucí koncentrací PM10 klesal.

Klíčová slova:

PM10, PM1-10, osobní kaskádový impaktor Sioutas, poletavý prach, kvalita ovzduší venkova


Zpět na přehled článků