Archiv - ročník 2011

Zpět na přehled článků

Denní a sezónní dynamika PM10 a PM1 ve spádnici svahu dolu Nástup Tušimice

Mgr. Michal Grégr, RNDr. Jan Hovorka - Ústav pro životní prostředí, Ing. Jan Brejcha - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Byly měřeny 5minutové koncentrace PM10 a PM1 ve spádnici SV svahu dolu Nástup Tušimice během dvou letních a jedné zimní kampaně. V létě se koncentrace PM1 ve spádnici nelišily a nevykazovaly (2009) nebo vykazovaly (2010) výraznou denní dyna-miku, na rozdíl od PM10, které denní dynamiku vykazovaly vždy a byly vyšší do 60 výškových metrů od uhelné sloje. Přechod-né zvýšení koncentrací aerosolu v dole se projevilo v jeho bezprostředním okolí v pěti případech, přičemž odezva představovala 23 - 39 % koncentrací PM10měřených v dole. Z terénních měření vyplývá, že důlní činnost je zdrojem částic větších než 1 μm. Toto zjištění potvrzují laboratorní resuspenzní měření velikostní distribuce hmotnosti těženého uhlí, kdy 90 % hmoty tvoří částice větší než 1 μm a resuspenzní koeficient homogenizovaného uhlí měl hodnotu 0,0001. S využitím koeficientu byla vypočtena maximální teoretická koncentrace PM10 850 μg.m-3. Maximální změřená koncentrace byla 288 μg.m-3. Příčinou rozdílu mezi teoretickou a měřenou koncentrací PM10 může být koncentrační nehomogenita aerosolu v objemu dolu a zejména jeho vertikální transport.

Klíčová slova:

povrchový důl, znečištění ovzduší, prach, DustTrak


Zpět na přehled článků