Archiv - ročník 2011

Zpět na přehled článků

Kritické poznámky k problematice spontánních sukcesí

Ing. Konstantin Dimitrovský, Ing. Barbora Eliášová, DiS., Ing. Dana Prokopová, Ph.D. - ČZU Praha

Abstrakt

Posuzování významu spontánních a řízených sukcesí je dnes značně nejednotné. Tento příspěvek se zabývá právě analýzou střetu zájmů obnovy neřízených spontánních a řízených sukcesí. Jako modelová území byly vybrány dvě lokality - výsypková stanoviště na Sokolovsku a Chomutovsku. Rozsah příspěvku nedovoluje detailně popsat jednotlivé metody a postupy, avšak upozorňuje na změny v dosavadním obecném nazírání na některé problémy výsypkové sukcese včetně biodiverzity.

Klíčová slova:

výsypka, sukcese, rekultivace, sokolovská hnědouhelná pánev


Zpět na přehled článků