Archiv - ročník 2011

Zpět na přehled článků

Lokality jílovcových sorbentů v širším okolí hnědouhelných pánví severozápadních Čech a možnosti jejich využití

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Dr. Ing. Lubomír Chytka - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, Most

Abstrakt

Jílovcové sorbenty jsou jednou z významných surovin České republiky. Nejznámější z nich je bentonit, jehož hlavní lokality jsou soustředěny v blízkosti Českého středohoří a Doupovských hor. Zajímavé lokality dalších jílovcových sorbentů však byly zjištěny i v sedimentech hnědouhelných pánví. Příspěvek se zabývá geologickou charakteristikou hlavních lokalit, vlastnostmi suroviny a možnostmi jejího využití. Hlavní důraz je kladen na možné aplikace v rámci technické rekultivace výsypkových lokalit.

Klíčová slova:

bentonit, geologie, sorpce, rekultivace


Zpět na přehled článků