Archiv - ročník 2011

Zpět na přehled článků

První etapa geofyzikálního průzkumu v prostoru plánované sanace severozápadních svahů lomu ČSA

Mgr. Jan Burda - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, Most, RNDr. PhDr. Jiří Dohnal - Přírodovědecká fakulta UK

Abstrakt

Oproti klasickému geologickému průzkumu, jako jsou průzkumné vrty, jsou geofyzikální metody výzkumu méně invazivní, rychlejší a levnější. Proto byla pro doplňující geologický průzkum pod Jezerkou zvolena metoda vertikálního elektrického sondování. Cílem výzkumu bylo identifikovat bázi kvartérních sedimentů a dílčích, různě zrnitých vrstev kvartérní akumulace. V jednotlivých profilech byly identifikovány tři až čtyři odlišné vrstvy, metoda se osvědčila při vyhledávání hrubě balvanitého deluvia, vzhledem k nedostatečnému roztažení proudových elektrod však neumožnila stanovení průběhu báze kvartérních sedimentů.

Klíčová slova:

geofyzikální průzkum, vertikální elektrické sondování, strukturní rozhraní, Jezerka


Zpět na přehled článků