Archiv - ročník 2011

Zpět na přehled článků

Vliv dvojitého napínání na dopravní pás PS 52

Ing. Petr Klouda, Dr. Ing. Lubomír Chytka, Ing. Vlastimil Moni- Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Příspěvek vypracovaný v rámci projektu MPO ČR registrační číslo FR-TI1/537 uvádí možné příčiny trhání a poškozování dopravního pásu dálkové pásové dopravy s hnací stanicí vybavenou systémem napínání s dvojitou smyčkou - s vloženými napínacími bubny. Obsahuje výsledky rešeršní činnosti a výpočtů zaměřených na vliv průměru napínacích bubnů na napětí (trhání) dopravního pásu.

Klíčová slova:

pásový dopravník, diagnostika pásů, spolehlivost, napínání


Zpět na přehled článků