Archiv - ročník 2011

Zpět na přehled článků

Měření rozběhu pásových dopravníků

Ing. Václav Škraban - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Ing. Vlastimil Kraus - Severočeské doly a.s.

Abstrakt

Jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují poruchovost pásových dopravníků na povrchových dolech je jejich chování při rozběhu, zvláště potom při rozběhu plně naloženého dopravníku. Článek popisuje rozběh dvou modernizovaných pásových dopravníků s frekvenčními měniči, které umožňují pozvolný rozběh dopravníku a rozběh dvou běžných pásových dopravníků bez frekvenčních měničů. Popis vychází pouze z měření elektrických veličin uvedených pohonů.

Klíčová slova:

pohon, pásový dopravník, rozběh, napětí, proud, výkon


Zpět na přehled článků