Archiv - ročník 2011

Zpět na přehled článků

Měření poruchových stavů elektrických pohonů

Ing. Václav Škraban, Ing. Vlastimil Moni - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Jedním z řady komplexních měření in situ, tedy měření na provozních zařízeních vybraných provozovatelů pásové dopravy, je i měření elektrických parametrů pohonů. Smyslem těchto měření je nalezení klíčových faktorů, které nejvíce ovlivňují spolehlivost a životnost pásových dopravníků. Výsledky budou použity pro návrh nového komplexního diagnostického systému pro pásovou dopravu.

Klíčová slova:

pohon, poruchový stav, diagnostika, proud, frekvenční spektra


Zpět na přehled článků